Hoàn chỉnh luận văn

Hồ sơ nộp sau khi hoàn thành luận văn

Học viên sau khi chỉnh sửa luận văn theo góp ý của hội đồng, thì nộp lại:

1. 02 quyển luận văn hoàn chỉnh (bìa cứng, chữ nhũ vàng).

2. Phiếu giải trình chỉnh sữa (có đầy đủ chữ ký theo yêu cầu)

3. Phiếu xác nhận thông tin in trên bằng thạc sĩ, học viên viết tay và ký chịu trách nhiệm thông tin in trên bằng thạc sĩ.

4. 01 hình 3x4 dán lên bằng tốt nghiệp

5. Cam kết bằng đại học

6. Xác nhận chỉnh sửa (đóng kèm vào luận văn, có đầy đủ chữ ký theo yêu cầu)

Lưu ý mẫu 4-2 chỉ sử dụng cho trường hợp hội đồng yêu cầu.

Thông tin bổ sung