Hồ sơ nhập học

Mẫu biểu Hồ sơ nhập học

1. Đơn xin nhập học

2. Lý lịch khoa học

Khi nộp hồ sơ nhập học nộp kèm 03 ảnh 3x4 và giấy báo trúng tuyển có công chứng.

 

 

 

 

Thông tin bổ sung