Đăng ký luận văn

Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn bao gồm: 

 

- Bản in luận văn (tên luận văn đúng với quyết định giao đề tài): 06 quyển (không đóng bìa cứng và chữ nhủ).

 

- Bản tóm tắt luận văn (tên luận văn đúng với quyết định giao đề tài): 06 quyển (không đóng bìa cứng và chữ nhủ).

 

- Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu).

 

- Lý lịch học viên có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác (theo mẫu).

 

- Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (theo mẫu).

 

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng.)

02 bản sao chứng chỉ anh văn B1 (có công chứng.)

- Bài báo, công trình khoa học (nếu có).

 

 

Thông tin bổ sung