Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng

Hiện nay, nhu cầu được nâng cao trình độ, nghiên cứu chuyên sâu theo hướng công nghệ của các kỹ sư các ngành gần với kỹ thuật xây dựng là rất lớn. Do vậy, việc mở ngành Kỹ thuật xây dựng ở trình độ thạc sĩ nhằm phục vụ, đáp ứng và góp phần cho sự phát triển bền vững, có định hướng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng giúp học viên nắm vững lý thuyết nền tảng của ngành, cung cấp kiến thức nâng cao về chuyên ngành xây dựng công trình, trang bị một số kỹ năng về thực hành thiết kế tính toán công trình xây dựng xây dựng nhằm giúp học viên có khả năng làm việc sáng tạo, phát hiện và giải quyết được các vấn đề thuộc lĩnh vực thiết kế, tư vấn và giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra, chương trình còn tạo một nền tảng kiến thức vững chắc để các học viên có thể tiếp tục làm nghiên cứu ở bậc học tiến sĩ về các lĩnh vực liên quan đến ngành xây dựng. Bên cạnh đó, học viên phải có phẩm chất đạo đức tốt.

 

 

Thông tin bổ sung