Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Trong thời kỳ hội nhập việc đào tạo thạc sỹ kinh tế với trình độ và kỹ năng quản trị giỏi là nhu cầu hết sức cấp bách và cần thiết đáp ứng với sự đầu tư và phát triển, xây dựng ngày càng lớn của đất nước. Để có nguồn nhân lực đó, rất cần có một đội ngũ cán bộ quản lý có kiến thức chuyên ngành quản trị giỏi tham gia vào sản xuất, giảng dạy, tiếp cận công nghệ mới tiên tiến của thế giới cho Việt Nam.

Mục tiêu và đối tượng đào tạo:

Đào tạo nhà quản trị đạt yêu cầu quản lý kinh tế, nghiên cứu, giảng dạy có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh đạt tiêu chuẩn:

- Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Có kiến thức, năng lực hoạt động kinh tế rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, thông thạo một ngoại ngữ và các kỹ năng giao tiếp, có năng lực nghiên cứu, tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được thiết kế đảm bảo khối lượng kiến thức phục vụ cho yêu cầu công việc của nhà quản trị. Chương trình được thực hiện qua phương pháp đào tạo có tính thực tế, định lượng, kết hợp mô phỏng giải quyết tình huống quản trị để xử lý, giải quyết những công việc của nhà quản trị kinh doanh, nhà quản lý. Chương trình còn hướng đến trang bị cho học viên cách phân tích và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng phân tích, tổng hợp nhằm hoạch định và triển khai có hiệu quả các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hội nhập ngày càng sâu rộng và môi tường quốc tế. Cụ thể chương trình đào tạo hướng các học viên tiếp cận thực tiễn đồng bằng sông Cửu Long về quản trị doanh nghiệp sản suất - xuất khẩu lương thực - thủy sản trong điều kiện gia nhập kinh tế quốc tế và thay đổi khí hậu trong vùng.

Thông tin bổ sung