Ngành Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Trong thời kỳ hội nhập việc đào tạo thạc sỹ kinh tế với trình độ và kỹ năng quản trị giỏi là nhu cầu hết sức cấp bách và cần thiết đáp ứng với sự đầu tư và phát triển, xây dựng ngày càng lớn của đất nước. Để có nguồn nhân lực đó, rất cần có một đội ngũ cán bộ quản lý có kiến thức chuyên ngành quản trị giỏi tham gia vào sản xuất, giảng dạy, tiếp cận công nghệ mới tiên tiến của thế giới cho Việt Nam...

Ngành Tài chính ngân hàng

Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Với nhu cầu nâng cao trình độ, kĩ năng về Tài chính - Ngân hàng cho đội ngũ cựu sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Cửu Long, của các trường trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hiện đang tham gia giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường đào tạo nghề trong khu vực cũng như trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty liên doanh lớn tại Việt...

Ngành Văn học Việt Nam

Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam

Mục tiêu đào tạo:

- Góp phần nâng cao trình độ dân trí nói chung và trình độ của đội ngũ cán bộ Khoa học xã hội nói riêng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ Sau đại học cho các Trường Đại học và Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Sư phạm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông trung học ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có trình độ chuyên môn cao và đáp ứng kịp thời nhu cầu đổi mới nội dung và phương...

Ngành Công nghệ thực phẩm

Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sản xuất lúa, trái cây, thủy sản, gia súc, gia cầm quan trọng của cả nước. Theo qui hoạch, từ nay đến năm 2020, Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu hình thành những trung tâm cây ăn trái, lúa, tôm, cá, cây công nghiệp ngắn ngày,.. đi vào sản xuất nông nghiệp bền vững của nước ta.

Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù là vùng sản xuất nông thủy sản trọng điểm của cả nước, nhưng hầu hết các nông thủy sản chỉ tiêu thụ ở dạng thô, giá trị thấp. Ngoại trừ một số nông thủy sản quan...

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng

Hiện nay, nhu cầu được nâng cao trình độ, nghiên cứu chuyên sâu theo hướng công nghệ của các kỹ sư các ngành gần với kỹ thuật xây dựng là rất lớn. Do vậy, việc mở ngành Kỹ thuật xây dựng ở trình độ thạc sĩ nhằm phục vụ, đáp ứng và góp phần cho sự phát triển bền vững, có định hướng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng giúp học viên nắm vững lý thuyết nền tảng của ngành, cung cấp kiến thức nâng cao...

Thông tin bổ sung