1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

 NGÀNH NÔNG HỌC 

- Mã ngành: 7620109.

- Hệ: Đại học chính quy.

- Bằng được cấp: Kỹ sư.

- Các chuyên ngành:

     + Sản xuất giống nông nghiệp.

     + Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Thời gian đào tạo: 4 năm, tổng cộng có 8 học kỳ.

- Học phí: 8.800.000 đồng

- Phương thức tuyển sinh:

          + Xét học bạ THPT.

          + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B03.

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ NGÀNH NÔNG HỌC

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH