1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

 KẾ TOÁN  

- Mã ngành: 7220101.

- Hệ: Đại học chính quy.

- Bằng được cấp: Cử nhân

- Các chuyên ngành:

          + Kế toán doanh nghiệp.

          + Kế toán hành chính sự nghiệp.

          + Kế toán Kiểm toán.

          + Kế toán tài chính.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm, tổng cộng có 7 học kỳ.

- Học phí: 8.100.000 đồng/học kỳ.

- Phương thức tuyển sinh:

          + Xét học bạ THPT.

          + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C04.

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH