1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

HỌC BỔNG

2021-04-21

     

     Hàng năm, Trường Đại học Cửu Long dành nhiều phần học bổng khuyến khích cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập ở các khối ngành, học bổng cho thủ khoa đầu vào, trúng tuyển với số điểm cao; học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

     Hiện tại, Trường Đại học Cửu Long có 3 quỹ học bổng: Học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Cửu Long, Học bổng Lê Đức Hiện, Học bổng Hội Khuyến học Trường Đại học Cửu Long. Các quỹ học bổng này đã góp phần giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên, khuyến khích sinh viên nâng cao năng lực học tập, khẳng định bản thân và luôn phấn đấu trong sự nghiệp tương lai sắp tới.

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan