1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

  DƯỢC HỌC  

- Mã ngành: 7720201.

- Hệ: Đại học chính quy.

- Bằng được cấp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm, tổng cộng có 8 học kỳ.

- Học phí: 18.750.000 đồng/học kỳ.

- Phương thức tuyển sinh:

          + Xét học bạ THPT.

          + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

          + Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

- Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C08, D07.

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ NGÀNH DƯỢC HỌC

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH