1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

      Trường ĐH Cửu Long luôn quan tâm đẩy mạnh, mở rộng quan hệ đối ngoại với các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Đến nay, Nhà trường đã kết nối, hợp tác tên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

      Các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Nhà trường, tạo điều kiện cho các em sinh viên có chỗ thực tập; đặc biệt chủ doanh nghiệp đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, tuyển dụng và tài trợ học bổng cho sinh viên.

      Có thể nhận sinh viên thực tập không phải là cách duy nhất để các doanh nghiệp thu hút những ứng viên sáng giá cho các vị trí quan trọng trong tương lai, nhưng chắc chắn, đây là một cách tốt để tìm kiếm và tuyển dụng những cá nhân phù hợp với nền văn hóa doanh nghiệp. Nếu trong quá trình thực tập, sinh viên tỏ ra nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, thể hiện năng lực tốt thì sinh viên sẽ được doanh nghiệp chủ động mời về làm việc sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Các doanh nghiệp cho biết, những sinh viên như vậy sau này hầu hết đều trở thành nhân tài của doanh nghiệp.