1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023

2023-05-09

       Ngày 30/3/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023

       Clich vào đây để xem Đề án tuyển sinh

      Click vào đây để xem Quy chế thi tuyển sinh 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan