1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

  NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI  

- Mã ngành: 7580205.

- Hệ: Đại học chính quy.

- Bằng được cấp: Cử nhân.

- Các chuyên ngành:

          + Công tác xã hội.

          + Xã hội học.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm, tổng cộng có 7 học kỳ.

- Học phí: 8.050.000 đồng/học kỳ.

- Phương thức tuyển sinh:

          + Xét học bạ THPT.

          + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, C01, D01.

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH