1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2021

2021-04-21

   

    Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục để hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước, Nhà trường còn xây dựng, thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập riêng, mở rộng thêm nhiều đối tượng, để đảm bảo cơ hội học tập bậc Đại học của tất cả mọi đối tượng yếu thế trong xã hội, tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

    Tuỳ theo đối tượng, tân sinh viên được giảm 20%, 40%, 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất, hoặc được miễn học phí học kỳ 1 hay cả năm thứ nhất. Điều này đã tạo ra tiền đề lớn giúp học sinh đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

    Chính sách miễn giảm học phí dành cho tân sinh viên năm 2021, cụ thể như sau:

    1. Tân sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được giảm 50% học phí năm nhất.

   2. Tân sinh viên là con thương binh, con liệt sĩ được giảm 50% học phí học kỳ 1 năm nhất.

    3. Tân sinh viên là con của người có công với cách mạng; tân sinh viên có anh/ chị đang là sinh viên của Trường Đại học Cửu Long; tân sinh viên là người dân tộc thiểu số; tân sinh viên là con ruột của cán bộ, giáo viên trường THPT, TTGDTX; tân sinh viên là con, em, cháu ruột của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cửu Long được giảm 40% học phí học kỳ 1 năm nhất.

    4. Tân sinh viên là học sinh các trường THPT, TTGDTX ở tỉnh Vĩnh Long được giảm 20% học phí học kỳ 1 năm nhất. Riêng tân sinh viên là học sinh Trường THCS&THPT Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) được giảm 40% học phí học kỳ 1 năm nhất.

    5. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 9,0 trở lên được xét tuyển thẳng và miễn học phí năm nhất.

    6. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 8,5 đến dưới 9,0 được xét tuyển thẳng và miễn học phí học kỳ 1 năm nhất.

    7. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 8,0 đến dưới 8,5 được tuyển thẳng và giảm 50% học phí học kỳ 1 năm nhất (không áp dụng đối với ngành Dược học).

    (Lưu ý: Nếu tân sinh viên thuộc nhiều diện được nêu từ mục 1 đến mục 7 thì chỉ được giải quyết hưởng một mức cao nhất).

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan