1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022, KHÓA 23

2022-02-22

   

    Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục để hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước, Nhà trường còn xây dựng, thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập riêng, mở rộng thêm nhiều đối tượng, để đảm bảo cơ hội học tập bậc Đại học của tất cả mọi đối tượng yếu thế trong xã hội, tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

    Chính sách miễn giảm học phí dành cho tân sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2022, khóa 23, cụ thể như sau:

    1. Tân sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được giảm 50% học phí năm nhất.

    2. Tân sinh viên là con thương binh, con liệt sĩ được giảm 50% học phí học kỳ 1 năm nhất.

    3. Tân sinh viên là con của người có công với cách mạng; tân sinh viên có anh/ chị đang là sinh viên của Trường Đại học Cửu Long; tân sinh viên là người dân tộc thiểu số; tân sinh viên là con ruột của cán bộ, giáo viên trường THPT, TTGDTX; tân sinh viên là con, em, cháu ruột của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cửu Long được giảm 40% học phí học kỳ 1 năm nhất.

    4. Tân sinh viên là học sinh các trường THPT, TTGDTX ở tỉnh Vĩnh Long được giảm 20% học phí học kỳ 1 năm nhất. Riêng tân sinh viên là học sinh Trường THCS&THPT Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) được giảm 40% học phí học kỳ 1 năm nhất.

    5. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 9,0 trở lên được miễn học phí năm nhất.

    6. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 8,5 đến dưới 9,0 được miễn học phí học kỳ 1 năm nhất.

    7. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 8,0 đến dưới 8,5 được giảm 50% học phí học kỳ 1 năm nhất (không áp dụng đối với ngành Dược học).

    8. Tặng 01 bộ đồng phục thể dục của Trường Đại học Cửu Long cho mỗi tân sinh viên nhập học.

   9. Trường Đại học Cửu Long tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho toàn bộ tân sinh viên, để hoàn thành hồ sơ nhập học theo quy định.

    (Lưu ý: Nếu tân sinh viên thuộc nhiều diện được miễn giảm học phí thì chỉ được giải quyết hưởng một mức cao nhất).

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan